Rostliny jedovaté pro králíčky

Níže najdete seznam rostlin jedovatých pro králíčky. Seznam neobsahuje naprosto všechny pro ně jedovaté rostliny.
Pokud tedy některá rostlina na seznamu není, neznamená to, že není jedovatá.

Proto raději vždy všechny jedovaté a neznámé rostliny mějte na takovém místě, kam se králíček nemůže dostat... aneb "Raději opatrnost předem, než později litovat".

Obecně by se dalo říci, že je obtížné králíky jedovatými rostlinami otrávit. Jedovaté látky v rostlinách jsou jejich přirozenou obranou, jejich účinek je především odpuzující pro případné strávníky. Ti mají v těle po pozření zpětnou vazbu, která se pomocí nervů přenáší zpět do úst (na patro) a která jim říká, aby už dále tuto rostlinu nejedli. Většina jedů tak činí rostliny nepoživatelnými a v přírodě se jim býložravci vyhýbají nebo sní jen určité bezpečné množství (tzv. toxin satiation threshold).

V laboratorních podmínkách, kde se jedovatost „testuje“, jsou králíčci nepřirozeně nuceni sníst jedovaté rostliny nebo jejich extrakty a nemají na výběr, případně se jim extrakt aplikuje pod kůži (ano, a pak se čeká na příznaky otravy a jejich smrt.. a stanovují se hodnoty úmrtnosti, tzv. LD - lethal doses)

V případě nedostatku potravy však volí většina zvířat cestu pojídání jedovatých rostlin raději než smrt vyhladověním. Existují i zdokumentované případy, kdy v nouzi zvládnou divocí králíci pojídat bez problému i takové rostliny, které se považují za jedovaté a kterým se jinak vyhýbají.

Navíc v přírodě je k dispozici spousta zeleně, zatímco v domácích podmínkách má králíček pár rostlin v květináčích a ty jej logicky lákají k ochutnání, a tak nejde vždy spoléhat na jejich přirozené instinkty, které navíc mohou domestikací postupně ztrácet.

U spousty rostlin tak panuje nejistota ohledně míry jejich toxicity pro králíky.
• mnoho sporných názorů na jedovatost některých rostlin vychází z faktů, že jejich trávení se zvládne různé stravě přizpůsobit a reakce konkrétních jedinců se může hodně lišit (jeden králíček pozře kousek jedovaté rostliny bez problému a druhý může na otravu zemřít)
• záleží na množství snězené rostliny, konkretní části, stáří, stav rostliny, na zdravotním stavu králíčka, jeho plemeni a DNA (často se uvádí menší odolnost šlechtěných plemen).
• bez pitvy je také nemožné určit přesnou příčinu smrti a mohou vzniknout mylné závěry

Rostliny jedovaté pro psy, kočky nebo lidi nemusí být jedovaté pro králíčky.

Králíček si může nějaké rostliny měsíce nevšímat, i přesto ji pak najednou nečekaně kus sní.
Buďte raději předem opatrní a odstraňte z dosahu veškeré jedovaté rostliny. I z nízkých stolků a polic, zvlášť malí králíčci jsou ve výskocích velmi šikovní.

Nejčastější příznaky otravy

apatie • nechutenství • malátnost • neschopnost pohybu • nervové poruchy • špatná koordinace pohybů záchvaty • křeče • slinění • problémy s dýcháním • bolesti břicha • průjem • nystagmus (záškuby očí) • rozšířené zornice • bušení srdce • paralýza • kóma

prvních 6 hodin - často se uvádí, že pokud králíček nemá žádné příznaky otravy během cca 6-10 hodin po pozření jedovaté rostliny, další příznaky se většinou neobjeví a s největší pravděpodobností se nejedná o otravu

Důležitá telefonní čísla

mějte vždy v telefonu kontakt na svého veterináře a nejbližší pohotovostní 24h službu v okolí, abyste v případě akutní otravy mohli situaci rychle řešit

Toxikologické informační středisko – nonstop linka
na telefonních číslech: 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba)
http://www.tis-cz.cz/

Oddělení toxikologie VFU
neslouží k řešení akutních stavů
pracovní dny mezi 7-16 h – tel: 541 562 779, 541 562 788, 541 562 782
https://cit.vfu.cz/vettox

Je důležité mít na paměti, že králíci neumí zvracet.

První pomoc

Mírně jedovaté rostliny

V případě snězení malé části, nakousnutí nejedovaté části rostliny nebo pouhého podezření na snězení jedovaté rostliny a zároveň bez příznaků otravy:

• zachovejte klid, odstraňte rostlinu z dosahu králíčka a sledujte jej
• dodejte králíčkovi dostatek pitné vody a sena (krmení bohatého na hrubou vlákninu), krmte z ruky, aby si vzal; vodu stříkačkou do pusy
• v případě nejistoty nebo neobvyklého chování podejte Enterosgel a vyhledejte veterinární pomoc

Nepodávejte žádné léky bez konzultace s veterinářem!
(žádný espumisan, peroxid apod.)

V případě projevů otravy vždy okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

Silně jedovaté rostliny

V případě snězení většího množství skutečně jedovaté nebo silně jedovaté rostliny

• podání střevního adsorbentu (Enterosgel, černé uhlí) s dostatkem tekutin a vyhledání veterinární pomoci
• pokud neznáte název rostliny, vezměte sebou k veterináři její část nebo fotografii
NIKDY u králíčků nevyvoláváme zvracení a nepodáváme emetikum
tedy, látky vyvolávající zvracení - peroxid, vodu s mýdlem, Xylazine apod.) jako např. u psů, myslete na to i u veterináře, kdyby nebyl odborník na králíčky
• veterinář podá vetšinou fyziologický roztok, pro podporu srdečního oběhu se intravenózně podává atropin, další postup se řeší podle konkrétních jedovatých látek a snězeného množství (proto je důležité znát druh rostliny)

Střevní adsorbenty - aktivní uhlí, Enterosgel

Střevní adsorbenty (enterosorbenty) jsou látky, které na svůj povrch váží toxiny ve střevech a odvádějí je pak z těla, nejznámější je černé (aktivní) uhlí nebo látky na bázi organického křemíku (Hydrogel kyseliny metylkřemičité neboli polymetylsiloxan polyhydrát, známý Enterosgel). Jejich podání má největší účinek do cca 1 hodiny po pozření jedovaté rostliny.

Enterosgel je mnohem vhodnější - má větší adsorbční schopnosti než černé uhlí a na rozdíl od něj na sebe neváže živiny (vitamíny ani minerály), nemá žádné vedlejší účinky, nijak nepoškozuje střevní sliznici a je možné jej užívat dlouhodobě (černé uhlí jen v akutním případě, nikdy ne dlouhodobě).

Černé uhlí nepodáváme v případě pozření žíravin (poškodí popálenou tkáň), neadsorbuje alkohol, metanol, hnojiva, naftu, fluoridy, jodidy, kyanid, většinu težkých kovů, chlorid sodný, dusičnany, dusitany a chlorečnany.

Černé (aktivní) uhlí

kdysi nazývané živočišné uhlí, dnes se jedná o aktivované rostlinné uhlí

kupte v lékárně Carbofit (tobolky nebo prášek) nebo jiné (Carbo UltraSorb), které neobsahuje žádné jiné přídavné látky (sypký prášek nebo tobolky, ze kterých prášek vysypete, žádné tvrdé tabletky ani sirupy - tabletky často obsahují nevhodná aditiva (želatina, mastek, cukry nebo sladidla, Polyvinylpyrrolidon, atd.)


Dávkování


1 - 5 g/kg váhy zvířete - rozmíchat s vodou (5-10 ml vody na 1 g aktivního uhlí) a podat stříkačkou do pusy králíčka
• dostatek tekutin je nutnost - s vodou smíchejte vždy nebo dodejte tekutiny zvlášť
• opakování podávání uhlí je doporučování co 4-8 hodin po 24h poloviční dávky (dle závažnosti otravy nebo jak určí veterinář)

Enterosgel, Enterozoo

Enterosgel
polymetylsiloxan polyhydrát 70%, čištěná voda 30%

Sanogel
přesný poměr s vodou neuvádí

Enterozoo
polymetylsiloxan polyhydrát 60%, čištěná voda 40%

porovnání - který vybrat?


Dávkování


standardní dávka pro kálíky: 2,5 g (1/2 čajové lžičky) ... 1-3x denně
akutní stav otravy: 5g (1 čajová lžička) ihned, pak co 1-4 h dávku 2,5 g po dobu 24h nebo 5g 1-3x denně další 3 dny (dle závažnosti otravy nebo jak určí veterinář)
• rozmíchat ve vodě a podat stříkačkou - množství vody přiměřené, aby byl králíček schopen dávku pozřít (cca 5-10 ml)
• dostatek vody je velmi důležitý

Další otravy - květiny ve váze, herbicidy...

Řezané květiny z obchodu do vázy i rostliny v květináči
jsou téměř vždy ošetřené toxickými chemickými přípravky a leskem, jsou pěstované v extrémně toxickém prostředí (vysoké dávky pesticidů, herbicidů, hnojiv, podpůrné prostředky, postřiky před uříznutím, lázně před převozem květin, důkazem jsou časté otravy pracovníků těchto skleníků např. ve střední Americe nebo Africe, skleníkové klima zvyšuje toxicitu až 3x), taková kupná kytice růží pak býva spíše koktejlem jedovatých chemikálií a i jen přivonět k ní může být hazardem se zdravím (není to vtip)
Glyfosáty (Roundup) a další herbicidy, pesticidy, fungicidy..
zahrádkáři je používají bohužel ve velkém, i města na ošetření chodníků, vítr postřiky může zanést dále než je místo určení
dejte pozor, kde venčíte králička, odkud máte bylinky, trávu nebo větve
Květiny a rostliny ve váze
králíček může vázu převrhnout, u jedovatých rostlin bývá jedovatá i voda, ve které květiny jsou, vylitou vodu může vypít nebo si polije srst, projde packama v louži (umyje a slíže)

Jedovaté rostliny

řazení abecední podle českého názvu, pro hledání použijte ctrl+F
= obsahuje oxaláty = prudce jedovatá = jedovatost sporná

český název
latinský slovenský
jedovatá část
popis
Agáve
Agave; Agáva
list
mírně jedovatý, list obsahuje oxaláty a saponiny
Aksamitník, Afrikán
Tagetes, Aksamietnica
celá rostlina
mírně jedovatá celá rostlina, převážně kořeny a květ
způsobuje podráždění kůže, obsahuje saponiny a fototoxické thiofeny
Aloe pravá, Aloe vera
Aloe vera, Aloe barbadensis; Aloa
zelená část listu
mírně jedovaté, zelená část listu (obal průhledné dužniny) obsahuje antrachinony (barbaloin/aloin, emodin), v mladých listech je koncentrace větší, jejich pozření způsobuje silný průjem a hypoglykémii, ve střevech dochází ke zvýšené produkci hlenu a vody
prokázána rakovinotvornost (extrakt z celého listu podávaný krysám vedl k rakovinotvorné aktivitě v oblasti tlustého střeva, zřejmě způsobuje obsažený glykosid aloin)
čistá vnitřní část listu (průhledná gelovitá dužnina) se považuje za netoxickou a jedlou
okousání pár cm listu králíčky dle zpráv chovatelů většinou bez akutních problémů
Amarylka, Hvězdník
Amaryllis
cibule, semena
jedovatá hlavně cibule a semena, alkaloidy (zejména lycorin), jejich pozření může způsobit zástavu dechu a smrt
jedovaté jsou všechny amarylkovité rostliny (klívie, narcis, sněženky, bledule atd.)
okousání pár cm listu dle zpráv chovatelů je většinou bez příznaků
Anturie, Toulitka
Anthurium
celá rostlina
list a stonek obsahuje oxaláty
Asparagus, Asparágus
Asparagus
plody, listy
listy a plody (více než list), toxicita nízká, obsahuje saponiny
výhonky prodávané jako chřest jsou pro králíčky jedlé
Chřest lékařský (Asparagus officinalis) často na jídelníčku divokých králíků
Avokádo, Hruškovec přelahodný
Persea americana
nadzemní část rostliny
toxické pro spoustu zvířat, toxicitu zřejmě způsobuje látka Persin, dále se zkoumá, různé druhy avokáda mají různé stupně toxicity
nejvíce se jí nachází v listech, kůře, stoncích a pecce, zřejmě i slupce, a také v nezralém plodu; obsah v zelené dužině zralého avokáda bývá malý (více v částech blíže stopce a pecce)
příznaky toxicity u králíků: průjem, problémy s dýcháním, srdeční arytmie, hromadění tekutin kolem srdce a následná smrt, také záněty mléčných žláz
Azalka
Azalea
celá rostlina
jedovaté listy, květy a plody, obsahuje srdeční glykosid grayanotoxin (stejně jako rododendron), běžné otravy dobytka i domácích zvířat snězením listů nebo i vypitím vody, do které opadaly květy azalky
příznaky: postižení trávicího traktu, rozšířené zornice, snížení tlaku a bušení srdce, bezvědomí, halucinace, poruchy dýchání a lapání po dechu
spousta případů, kda králíčci okousali kus plodu, dopadla dobře, bez otravy a následků, přesto buďte opatrní
Bařička
Triglochin
obsahuje kyanogenní glykosid triglochinin (rozkladem vzniká toxický kyanovodík), zmínky o mírné toxicitě i smrti během pár minut po pozření (koně), sušením se toxicita ztrácí, naopak roste se stresem rostliny (sucho, poškození, mráz apod.)
Bažanka vytrvalá
Mercurialis perennis, bažánka, Bažanka trváca
celá rostlina
všechny části jedovaté, obsahuje methylamin, trimethylamin, merkurialin, saponiny, glykosidy
příznaky: nechutenství, průjem, malátnost
toxicita klesá sušením, otrava většinou nekončí smrtí
někdy bývá nesprávně označena jako Bažantka
Begónie
Begonia
celá rostlina
jedovaté převážně podzemní části (oddenky, hlízy a kořeny)
hlízy obsahují šťavelany a kukurbitacin B (cytotoxický)
Bez černý
Sambucus nigra, Baza čierna
celá rostlina
sporné názory, převládá ten o vhodnosti pouze květů, jiný považuje celou rostlinu za jedovatou, a další uvádí vhodnost listů, květů a dokonce i plodů (existuje tyčinka Vitakraft pro králíky s kuličkami černého bezu (!?)), kůra obsahuje oxaláty, celá rostlina obsahuje kyanogenní glykosidy, v plodech a květech jich je nejméně
Blatouch bahenní
Caltha palustris, Záružlie močiarne
celá rostlina
mírně jedovatý
Bledule jarní
Leucojum vernum, Bleduľa
celá rostlina
Blín černý
Hyoscyamus niger
celá rostlina
jedovatá celá rostlina, semena silně jedovatá
Bolehlav plamatý
Conium maculatum
celá rostlina
prudce jedovatá
Bolševník
Heracleum
celá rostlina
podráždění kůže, otoky, puchýře, projímavé účinky, fotosenzitivní, bolševník obecný je méně jedovatý než bolševník velkolepý
Brambor, lilek brambor
Solanum tuberosum, Zemiak
nadzemní část, hlízy
obsahuje toxické glykoalkaloidy, především pak solanin a chakonin, je obsažen i v hlízách v zelených částech, kolem oček nebo poškozené části, nikdy tedy nepodáváme bramborové slupky králíkům, ani samotné brambory nejsou vhodné (nadměrné množství škrobu)
Brambořík
Cyclamen
hlízy, celá rostlina
jedovaté především hlízy (varem se jedovatost ztrácí), glykosid cyklamin způsobuje silné křeče a nevolnost
Brslen
Euonymus
celá rostlina
jedovatý glykosid evonymin
Brunfelzie
Brunfelsia
celá rostlina
Břečťan
Hedera
bobule, celá rostlina
celá rostlina může po pozření dráždit, listy obsahují terpen, saponin, a falcarinol, listy a převážně bobule jedovaté, příznaky apatie, průjem, následná paralýza
Buxus, Zimostráz, Krušpan
Buxus sempervirens
celá rostlina
celý keř silně jedovatý, listy i kůra
Cesmína
Ilex
celá rostlina
saponiny
Cibule
Allium, Cibuľa
celá rostlina
Cypřišek
Chamaecyparis
větve, šišky
terpeny
Čemeřice
Helleborus
celá rostlina
obsahuje kardiotoxické glykosidy, štiplavá chuť, dráždivé účinky na sliznice i trávicí trakt, neurotoxické účinky
Česnek
Allium sativum, Cesnak
celá rostlina
Čirok obyčejný
Sorghum vulgare
celá rostlina
některé druhy silně jedovaté
Čirok obyčejný je silně toxický pro obsah nitrátů a kyanidů. U koně vyvolává poruchy dýchacího ústrojí, což může vést až ke smrti zadušením. Mladé rostliny jedovaté nejsou.
Ďáblík bahenní
Calla palustris, Diablik močiarny
celá rostlina
celá rostlina jedovatá, hlavně oddenek (saponiny)
Difenbachie
Dieffenbachia
celá rostlina
časté otravy u lidí i zvířat, zánětlivý otok sliznic a trávicího traktu, rychlý nástu příznaků naštěstí často odradí od dalšího okusování, nicméně v závažných případech může dojít ke smrti (silný otok vede k zadušení), jako první pomoc se uvádí vypití roztoku jedlé sody
Dracena, Dračinec
Dracaena
celá rostlina
saponiny, mírná toxicita, bývá na seznamech rostlin jedovatých pro králíky, ale v diskuzích zmínky o občasném okousání a bez problémů
Durman obecný
Datura stramonium, Durman obyčajný
celá rostlina
jedovaté alkaloidy hyosciamin, atropin, scopolamin
Durman, Durmanovec, Andělské trumpety
Brugmansia
celá rostlina
celá rostlina je jedovatá
Fazol šarlatový
Phaseolus coccineus
celá rostlina
mírně jedovatý
Fíkus, Fíkovník drobnolistý
Ficus, Ficus benjamina
celá rostlina
toxicita realtivně nízká, zažívací problémy nebo podráždění kůže, proteolytický enzym ficin, furanokumarin (psoralen)
Fíkus pryžodárný
Ficus elastica
celá rostlina
velmi jedovatý, zaznamenány případy úmrtí
Filodendron
Philodendron
celá rostlina
Glorióza
Gloriosa
celá rostlina
pokojová květina, jedovatá zejména hlíza
Halucha
Oenanthe, Haluchovka
celá rostlina
možné jedovaté účinky, obsahuje oenamthetoxin (jed způsobující křeče), jedovatá celá rostlina, převážně kořen, sušením jedovatost klesá
známá smrtelná dávka u králíků je 20g čerstvého kořene na kg váhy (u koně 1g)
přiznaky otravy jsou zažívací problémy, slinění, průjem, slabost, apatie, záchvaty a koma, pokud zvíře přežije, je pravděpodobné trvalé ochrnutí zadních končetin
Hasivka orličí
Pteridium aquilinum
celá rostlina
kapradina (největší druh), silný toxický kumulativní účinek
Hlaváček
Adonis, Hlaváčik
celá rostlina
glykosid adonin, druh Hlaváček jarní je prudce jedovatý
Hortenzie
Hydrangea
celá rostlina
Hvozdík, Hřebíček
Dianthus, Klinček
list
Hyacint
Hyacinthus
celá rostlina
mírně jedovaté alkaloidy, trávící potíže, bolesti, cibule jedovatější
Chryzantéma, Listopadka, Dušička
Chrysanthemum
celá rostlina
Indigovník, Modřil
Indigofera
celá rostlina
toxin indospicin, vliv na nervovou soustavu
Jalovec
Juniperus
celá rostlina
zřejmě mírně jedovatý, obsahuje éterické oleje (silice) obecně se jalovcům králíci vyhýbají, v nouzi o potravu jsou ale schopni jej pozřít (pozorováno u králíků divokých v Maďarském NP Kiskunság nebo v Coloradu)
Jesenec, Zimokeř
Celastrus
plody, celá rostlina
mírně jedovaté plody, některé zdroje uvádí jedovatost celé rostliny, alkaloid Cardenolide
Jetel zvrhlý, jetel švédský
Trifolium hybridum
celá rostlina
obsahuje jedovaté kyanogenní glykosidy, listy bez charakteristických půlměsícovitých skvrn a nekořenící lodyhy
Jírovec maďal, Kaštan koňský, kaštan
Aesculus hippocastanum, Pagaštan konský
květy, listy, nezralé plody
kaštan známý z parků (i červeně kvetoucí varianty), obsahuje glykosid aesculin, nezralé plody obsahují saponiny, pojmenování kaštan není však správné, pravý kaštan s jedlými kaštany je Kaštanovník setý (Castanea sativa)
jedlost zralého plodu (kaštanu) je sporná, je velmi hořký, spousta zdrojů jej uvádí jako jedovatý, ale existuje pár zmínek o krmení králíků kaštany (jsou na něj zvyklí)
Jmelí bílé
Viscum album
celá rostlina
Kaládium
Caladium
celá rostlina
Kalina
Viburnum
celá rostlina
Klejicha
Asclepias
Klematis, Plamének
Clematis, Plamienok
celá rostlina
mírně jedovatý, glykosidy ranunkulin a protoanemonine, saponiny, pálivá chuť, projímavé a močopudné účinky, usušením se jedovatost vytrácí
Klívie, Řemenatka červená
Clivia miniata
kořen
mírně jedovatá, alkaloidy lykorin, klivimin a klivatin; podráždění sliznice, zvýšená tvorby slin, průjmy
Kokořík
Polygonatum
celá rostlina
mírně jedovatá, trávicí problémy, nevolnost, obsahuje malé množství saponinů a srdečních glykosidů (convallamarin)
Kolokázie
Colocasia
celá rostlina
jedovatá (vařením se jedovatost ztrácí), způsobuje podráždění kůže, pálení, otoky
Kolopejka, Kalanchoe
Kalanchoe
listy
srdeční glykosidy v listech, během hodin po pozření toxické dávky apatie, rychlé dýchání, skřípání zubů, špatná koordinace pohybů, paralýza, křeče; u králíků účinné podání atropinu
Koniklec
Pulsatilla, Poniklec
celá rostlina
obsahuje glykosid ranunkulin, který se štěpí na toxický protoanemonin, jedovatost sušením téměř zaniká, působí dráždivě na kůži, střevní a žaludeční záněty, krev v moči, tlumí nervový systém
Konvalinka vonná
Convallaria majalis, Konvalinka voňavá
celá rostlina
prudce jedovatá celá rostlina, glykosidy konvallaxotin, konvallosid a konvallamarin, způsobuje srdeční arytmii
Kopytník evropský
Asarum europaeum
celá rostlina
celá rostlina obsahuje silice, fenolické slouženiny, nebo např. kyselinu aristolochovou (zkoumá se její možná rakovinotvornost)
obsahuje asaron (tlumí činnost nervové soustavy)
byl používán v lidovém léčitelství a jako emetikum (vyvolává zvracení), používán byl v čínské medicíně (nyní sporné názory, zkoumá se jedovatost)
po požití možné poruchy trávení a ledvin (testy na zvířatech) 
podobné vlastnosti má irostlina ze stejné čeledi Podražec křovištní (Aristolochia clematitis)
Kornoutice, Kala
Zantedeschia aethiopica
Kosatec
Iris
celá rostlina
celá rostlina obsahuje mírně jedovaté třísloviny, glykosidy a silice, kosatec žlutý uveden jako silně jedovatý
Koukol
Agrostemma, Kúkol
celá rostlina
toxické glykosidy
Kroton, Obojan
Codiaeum variegatum
celá rostlina
jedovatá mléčná šťáva vykékající nalomením stonku
Kručinka
Genista, Kručinka
semena, celá rostlina
jedovatá semena, obsahují alkaloid cytisin, Kručinka barvířská (Genista tinctoria) jedovatá celá rostlina
Krušina olšová
Frangula alnus
kůra, plody
kůra obsahuje glykosid frangulin (projímadlo), čerstvá kůra je velmi dráždivá a vyvolává nevolnost
Kýchavice bílá
Veratrum album
celá rostlina
Libora, Libora měnivá
Lantana spp., Lantana camara .
nezralé bobule, list
zelené bobule smrtelně jedovaté, zřejmě i listy
Libora měnivá
Lantana camara
celá rostlina
Líčidlo americké
Phytolacca americana
celá rostlina
Lilek vejcoplodý, Baklažán
Solanum melongena
zelené části
celá rostlina zřejmě kromě zralých plodů
Lilek, okrasný lilek
Solanum
celá rostlina
větší množství solaninu je toxické, patří zde i rajče a brambor
Lilie
Lilium, Ľalia
celá rostlina
mírně jedovatá, příznaky apatie, poruchy funkce ledvin
Lobelka
Lobelia
celá rostlina
časté letničky v truhlíkách, silně jedovaté
Lupina
Lupinus
semena
Lýkovec
Daphne, Lykovec
celá rostlina
silně jedovaté, především plody, listy a kůra (10-12 plodů vede ke smrti u člověka), projevy otravy pálení, slinění, nevolnost, průjmy, i při lehčích otravách trvalejší poškození ledvin, v ČR lýkovec jedovatý a vonný, lidové názvy: čertovo lejko, dívčí dřevo, divoký pepř, stračí ocas, valašský zimozeleň, vlčí pepř
Mahónie cesmínolistá, Mahon
Mahonia aquifolium
kůra, dřevo
více druhů, spíše nejedovaté, v kořenech, kůře a dřevě jsou mírně jedovaté alkaloidy (berberin, palmatin a jatrorrhizin) způsobující apatii, nevolnost a nízky krevní tlak (mají také protiplísňový účinek)
bobule jedovaté nejsou (jedlé v omezeném množství), listy také nejedovaté
Mamota úzkolistá
Kalmia angustifolia
celá rostlina
všechny mamoty jsou jedovaté, listy a větve obsahují silně jedovatý glykosid andromedotoxin, časté otravy ovcí
Mečík, gladiola
Gladiolus
Modřenec
Muscari
celá rostlina
Mochyně
Physalis
listy, plody
listy mírně jedovat
Monstera skvostná
Monstera deliciosa
celá rostlina
pokojová rostlina, ve větším množství jedovatá
Myrta
Myrtus communis
listy
sporné názory, zřejmě mírně toxická (nevolnost, průjem), toxický je esenciální olej (poruchy trávení, bolesti hlavy, fialová moč)
Náprstník
Digitalis
celá rostlina
všechny druhy prudce jedovaté (kardioaktivní/srdeční glykosidy), silně hořká chuť, způsobuje podráždění trávicího ústrojí, snížená a nepravidelná srdeční činnost, dýchací obtíže, následná zástava srdce
Narcis
Narcissus
celá rostlina
různé alkaloidy (lycorin), největší koncentrace v cibulce, která obsahuje i oxaláty
Ocún jesenní
Colchicum autumnale, Jesienka obyčajná
celá rostlina
prudce jedovatá celá rostlina, silně jedovatý alkaloid kolchicin, způsobuje obrnu dýchacích svalů a trávicí obtíže
Oleandr
Nerium oleander, Oleander
jedovatá celá rostlina, čerstvá i sušená, příznaky slinění, bolest břicha, nervové poruchy, špatná koordinace pohybů, poruchy srdečního rytmu obsahuje srdeční glykosidy oleandrin, oleandroside, neriine, adigoside a další, v kůře jsou rosaginoside, nerioside, corteneroside jedovatý je i kouř z pálení listí a větví (glykosidy se teplem neničí)
střední smrtelná dávka LD50 u králíků je necelých 160 mg extraktu z listu na kg váhy, příznaky do druhého dne, smrt okamžitá nebo do 4-5 dní zmínky o použití digoxinu jako protijedu (u lidí)
Oměj
Aconitum, Prilbica žltá
celá rostlina
celý rod je prudce jedovatý, obsahuje alkaloidy akonitin, mesoakonitin a hyperakonitin, býložravci se jím vyhýbají
Oměj vlčí mor, oměj vlčí
Aconitum vulparia
celá rostlina
obsahuje jedovaté alkaloidy jako lykoktonin a lykakonitin, používala se k trávení lišek a vlků (návnada se potřela šťávou z rostliny)
Orlíček
Aquilegia
celá rostlina
glykosidy a alkaloidy (magnoflorin, berberin)
Ořešák královský, vlašský ořech
Juglans regia, Orech kráľovský
zelené oplodí, celá rostlina
listí i větve spíše nevhodné (příliš mnoho tříslovin), spousta chovatelů králíkům dává (hrst týdně, zvyknou si prý, možná prevence střevních onemocnění); juglon (prekurzor hydrojuglonglykosid hydrolyzuje a oxiduje na juglon, barví kůži do hněda), má fungicidní a antibiotické vlastnosti, vyskytuje se převážně v zeleném oplodí, kůře ale i v listech a dalších částech
nejvíce jej obsahuje Ořešák černý (Juglans nigra)
Pachypodium
Pachypodium
celá rostlina
sukulent, šťáva z rostliny je silně jedovatá
Madagaskarská palma, Pachypódium, Stepní hvězda
Pámelník
Symphoricarpos
plody
Perila křovitá
latinsky
Perilla frutescens
obsahuje terpenoid (perilla ketone), který může u zvířat způsobit plicní edém, jedovatá je celá rostlina, převážně kvetoucí část a čerstvá, jedovatá může být i sušená
Pieris
Pieris
celá rostlina
častý dekorativý menší keř, obsahuje srdeční glykosid grayanotoxin (stejně jako rododendron), běžné otravy dobytka i domácích zvířat snězením listů nebo i vypitím vody, do které opadaly květy azalky
příznaky: postižení trávicího traktu, rozšířené zornice, snížení tlaku a bušení srdce, bezvědomí, halucinace, poruchy dýchání a lapání po dechu
Pivoňka
Paeonia
květy, semena?
sporné názory - některé komerčně prodávané bylinky v seznamu složení pivoňku uvádí (firma Darwin, druh pivoňky nespecifikovaný) (vyjádření Darwinu: v malém množství neškodná)
zahraniční seznamy se shodují v nevhodnosti/jedovatosti
Posed bílý
Bryonia alba, Posed biely
celá rostlina
platí i pro Bryonia dioica
Potos, Scindapsus, Šplhavnice zlatá, Potosovec
Epipremnum aureum
celá rostlina
běžná pokojová rostilna, pozření má však podobné účinky jako difenbachie
Povijnice
Ipomea
celá rostlina
častá balkonová květina
Prha horská
Arnica montana
celá rostlina
je uvedena na většině seznamů jedovatých rostlin pro králíky, studie však ukazují, že při požití rostliny nebo extraktu (dlouhodobé nižší dávky) se u nich neprojevily žádné známky akutní otravy, nemá dráždivé ani fototoxické účinky, a ani nedráždí oči, rostlinu však raději králíčkům nenabízejte
Pryskyřník
Ranunculus
celá rostlina
obsahuje glykosid ranunkulin, který se štěpí na toxický protoanemonin, jedovatost sušením téměř zaniká (Při zasýchání ale vzniká dimer anemonin, jenž je inaktivní, a proto seno není jedovaté), působí dráždivě na kůži, střevní a žaludeční záněty, krev v moči, tlumí nervový systém
Pryšec, Pryšec nádherný (Vánoční hvězda)
Euphorbia
míza, celá rostlina
spousta druhů, patří sem i tzv. Vánoční hvězda, jedovatá mléčná míza, obsahuje terpenové estery, má silné žíravé a dráždivé účinky na kůži a sliznice (silnější než kapsacain v chilli)
Přeslička
Equisetum, Praslička
Obsahuje velké množství glykosidů, saponinů, alkaloidů a tříslovin. Pro koně je značně jedovatá. Postižený kůň vrávorá, ztrácí rovnováhu, až padá. Stav se zhoršuje.
Psí víno, Přísavník, Loubinec pětilistý
Parthenocissus quinquefolia
celá rostlina
bobule slabě jedovaté, celá rostlina pravděpodobně mírně jedovatá (králíkům nechutná)
Pstroček dvoulistý
Maianthemum bifolium, Tôňovka dvojlistá
celá rostlina
Ptačí zob
Ligustrum
bobule, celá rostlina
silně jedovaté
Rajče, lilek rajče
Lycopersicon esculentum, Paradajka, rajčina
rostlina, nezralé plody
zelené části rostliny a nezralé plody obsahuji alkaloid tomatin a z části i solanin
Reveň, Rebarbora
Rheum
list
obsahuje větší množství kyseliny šťavelové a antrachinon, divokými králíky občas okusována
Rododendron, Pěnišník
Rhododendron
celá rostlina
grayanotoxin (andromedotoxin) z třídy diterpenů, obsažen nejen v listech ale i nektaru a pylu
Rozpuk
Cicuta
celá rostlina
Rulík zlomocný
Atropa belladonna, Ľuľkovec zlomocný
celá rostlina
i přesto, že obecně je celá rostlina prudce jedovatá (tropanové alkaloidy - působí na nervový systém, ztráta koordinace, tlumí srdeční činnost a způsobí zástavu dechu, obsahuje jedovatý atropin a hyoscyamin), uvádí se, že některá zvířata včetně králíků jsou vůči jeho jedu imunní a požírají listy i bobule bez projevů otravy - doma ji však králíčkům přesto nikdy nenabízejte
Řešetlák počistivý, Žluťáskův keř
Rhamnus cathartica
celá rostlina
semena a listy jsou mírně jedovaté
Samorostlík
Actaea
celá rostlina
celá rostlina včetně plodů jedovatá
Sasanka
Anemone
celá rostlina
všechny sasanky mírně jedovaté, látky ranunkulin a protoanemonin
Skimie japonská
Skimmia japonica
celá rostlina
Skočec obecný, Jonášovo stínidlo
Ricinus communis
semena?
pěstován na zahradách, občas označován jako nejjedovatější rostlina světa
olejnatá semena obsahují jed ricin (cytotoxin)
Smrtelná dávka semen pro králíky je 1g/kg (pro dospělého člověka je 15-20 semen, dítě jen 3-5) a 2g/kg pokrutin (zbytek semen po vylisování oleje)
nevolnost, průjem, vnitřní krvácení, selhání orgánů a smrt (obvykle 3-5 den)
Snědek
Ornithogalum
cibulka, květy
Sněženka
Galanthus nivalis
cibulka, celá rostlina
mírně jedovatá, alkaloidy (převážně lykorin, galanthamin, tazetin) hlavně v cibulce způsobují nevolnost, průjmy
Soterek obecný
Abrus precatorius
semena
červeno černá semena se používají na výrobu šperků, obsahují jed abrin, k otravě dochází při narušení slupky semen, kořen a list jedovatý není
Srdcovka
Dicentra
celá rostlina
Starček
Senecio
květy, listy, stonek
obsahují pyrolyzidinové alkaloidy jakobin, jakonin, jakodin, nejvíce v květech, méně v lodyhách a listech (v kořenech nejsou), jedovatý i v suchém stavu
častá konzumace vede k poškození jater a nervového systému, symptomy se mohou projevit až za delší dobu (kumulují se)
Stračka
Delphinium
celá rostlina
Strelicie královská
Strelitzia reginae
celá rostlina
Střevíčník
Cypripedium
celá rostlina
Svlačec
Convolvulus
celá rostlina
Syngonium
Syngonium
celá rostlina
Šeflera actinophylla
Brassaia/Brassia actinophylla
list
Šťavel
Oxalis
velký obsah kyseliny šťavelové, zaznamenány případy úmrtí
Štědřenec, pravý zlatý déšť
Laburnum
celá rostlina
často bývá v parcích, všechny části rostliny jsou jedovaté, králíci mohou být rezistentní, avšak především semena obsahuji silně jedovatý chinolizidinový alkaloid cytisin (laburnin), semena smrtelně jedovatá i pro koně
k otravě u dětí postačí 2 semena nebo 5 květů
Šťovík
Rumex
celá rostlina
obsahuje rozpustné i nerozpustné oxaláty, barevné druhy více (v průměru 14,7%) než zelené (11,9%), více také ve starších listech než mladých
Tabák selský
Nicotiana rustica
listy
Tis červený
Taxus baccata
celá rostlina
alkaloid taxin, smrtelná dávka pro králíky je 20g/kg čerstvé rostliny, otrava bývá rychlá, provází jí třes, apatie, problémy s dechem (dušnost)
jedovatost bývá větší v zimním obdoní a stoupá také sušením
záchrana ve většině případů není možná (smrt je rychlá), Heptaminol se dle některých veterinářů jeví jako účinný protijed (jinak odstranění obsahu žaludku, kardiostimulace)
jedovatý je i nálev, nebo voda, do které napadá jehličí
jedovatá je celá rostlina, zvěř i půdní hlodavci jej neokusují, jedovaté jsou i kořeny i zelené bobule; jedlé je jen červené oplodí zralých bobulí
Toulcovka, lopatkovec
Spathiphyllum
celá rostlina
pokojová květina, obsahuje oxalát vápenatý
Trnovník akát
Robinia pseudoacacia
kůra, listy, semena
kromě květů je celá rostlina jedovatá, hlavně kůra, obsahuje látky robinetin, myricetin a quercetin
po pozření se většinou do hodiny objeví nechutenství, skleslost, průjem, kolika, slabost a srdeční arytmie
Trýzel
Erysimum
celá rostlina
Túje, Thuje, Zerav, Peručí
Thuja
celá rostlina
všechny druhy silně jedovaté, neurotoxický jed thujon (monoterpen), obsahují také kumariny, flavonoidy a třísloviny
příznaky: rozšířené zornice, poruchy vidění, průjem, krvácení žaludeční sliznice, tachykardie, hypertenze, křeče, možné i poškození jater a ledvin
silice způsobují podráždění kůže
Tulipán
Tulipa
cibulka, celá rostlina
obsahuje antokyany (tulipanin), toxické pro zvířata
Upolín evropský
Trollius europaeus
celá rostlina
Vistárie, wistérie, wistárie, wistarie, modrý déšť
Wisteria
semena a lusky
Vlaštovičník větší
Chelidonium majus
celá rostlina
Vraní oko čtyřlisté
Paris quadrifolia
celá rostlina
Vratič
Tanacetum vulgare
celá rostlina
Zimolez
Lonicera
celá rostlina
plody většiny druhů mírně jedovaté (kromě Zimolezu kamčatského, kamčatská borůvka, které jsou jedlé)
Zlatice, zlatý déšť
Forsythia
celá rostlina
běžný zlatý déšť (pojmenování nesprávné)

Vzhledem k tomu, že seznam nemůže obsáhnout všechny jedovaté rostliny, přidávám i seznam často dotazovaných rostlin, které nejsou jedovaté:

Některé nejedovaté:
(nejsou jedovaté, ale králíčkům nepodáváme, mohou způsobit trávicí obtíže (nevolnost, průjmy, zanechané měkké bobky)

Orchidej (Phalaenopsis), gerbera, vánoční kaktus (Schlumbergera bridgesii), velikonoční kaktus (Hatiora gaertneri), hosta (oblíbené u divokých králíků), krásnoočko (Coreopsis), Gloxínie (Sinningia speciosa), jasmín (Jasminum spp.), zelenec (Chlorophytum comosum, občas uveden jako vhodný a jedlý), Africká fialka (Saintpaulia), Modřenec (Muscari), Kalatea (Calathea)

Některé jedlé pokojové rostliny:
Ibišek, banánovník, pravý bambus (listy, stonky k okusu)
velikonoční osení a tráva pro kočky
rýmovník (Molice, Plectranthus argentatus) zřejmě jedlý

Vánoční stromky
Pro králíčky oblíbená vánoční pochoutka, klasické jehličnany jako je borovice, jedle nebo smrk jsou dobrým zpestřením jejich jídelníčku, okus jim tak můžete dopřát, ale před koupí vánočního stromu se vždy ujistěte u prodejce, že stromky pochází z čistého prostředí a během pěstování nebyly použity chemické postřiky. Vyjádření prodejců z vánoc 2017 je tady. Bohužel spousta českých pěstitelů používá hebricidy jako je Round Up na postřik porostu mezi mladými sazenicemi a občas i postřiky proti okusu.

Další druhy budou postupně doplňovány. Našli jste na stránce chybu? máte informace k doplnění?
prosím napište - cílem stránek je podávat kompletní a správné informace, budu ráda za jakékoliv podněty.